Home

Lärarförbundet avtal 2021

2017-06-19 Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Parter Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å ena sidan samt Svenska Kommunalarbetareförbundet Till avtalet hör bestämmelser enligt följande. Bilaga 1 Kyrkans löneavtal 17 Bilaga 2 Kyrkans Allmänna bestämmelser - AB 17 - med följande under Avtalet reglerar rättigheter och skyldigheter på din... Faktasida Centralt Avtal Högskoleavtalet mellan Lärarförbundet och IDEA - arbetsgivarförbundet för ideella organisationer - gäller 2019-06-01--2021-09-30. Idag... Faktasida Centralt Att. Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31. Ett treårsavtal har tecknats mellan Studieförbunden i samverkan och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet. Är du cirkelledare och undrar över avtalet kontaktar du något av fackförbunden ovan

Avtalet säger också att kompetens, kontinuitet och erfarenhet som bidrar till förbättrade elevresultat och verksamhetens mål sett över tid ska premieras. Partsgemensamt arbete Mathias Åström, förhandlingschef på Lärarförbundet berättar utifrån HÖK18 om vårt partsgemensamma arbete med Strategisk kompetensförsörjning som pågår 2020-06-29 Arbetsgivarföreningen KFO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har kommit överens om ett ettårigt avtal som gäller till och med den 31 augusti 2021. Parterna är även överens om att lönerevision ska ske för Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemmar per den 1 september i år

Under 2018 förhandlade Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med SKR (då SKL) om ett nytt avtal för dig som arbetar inom kommunal verksamhet, landstinget eller är anställd av arbetsgivare inom Sobona. 20 september 2018 slöts ett nytt avtal. Här hittar du alla nyheter och blogginlägg som handlar om avtalsrörelsen I de flesta centrala kollektivavtal samarbetar Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet genom en gemensam part som kallas Lärarnas Samverkansråd. Rådet bildades genom ett avtal om samverkan mellan de två förbunden. Samverkansrådets styrelse utgörs av de båda förbundspresidierna som också är förhandlings­delegation

Lärarnas Riksförbund har genom Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd träffat en överenskommelse med SKR och Pacta, numera Sobona, om ett centralt samverkansavtal för arbetsmiljö inom kommunal sektor. Avtalet gäller från och med den 1 november 2017 och ersätter FAS05 Nytt avtal för Svenska Kyrkan 2017. Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har idag tecknat ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan 2017. Taggar. Avtal; Svenska kyrka Lärarnas samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ingår, och arbetsgivarorganisationen SKL har nu antagit medlarnas bud om ett nytt treårigt avtal. Avtalet gäller för lärare, skolledare och anställda inom kommunal sektor, totalt cirka 200 000 medarbetare. Erfarenhet och kompetens belönas vid lönesättning

Den 20 november 2017 träffade Almega Tjänsteföretagen ett nytt avtal med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för friskolor och fristående förskolor om löner och allmänna anställningsvillkor för tiden 1 september 2017 - 31 augusti 2020. Överenskommelse i sin helhet inklusive bilagor Avtalet innehåller bl.a. följande: Avtalsperiod 36 månader Lönerevision sker genom lokal. Avtal Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för anställda i Svenska kyrkan med Kyrkans Akademikerförbund (KyrkA), Lärarförbundet och Lärarnas riksförbunds samverkansråd, Vision (fd SKTF), Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) samt Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund Under 2017 omförhandlades samtliga Unionens avtal och en absolut majoritet av avtalen är nu inne i en treårig avtalsperiod . År 2020 ska de flesta avtal omförhandlas på nytt och då är det dags för nästa avtalsrörelse. Förberedelserna inför nästa avtalsrörelse är redan i gång Avtal 2017-10-04 Bilaga 1 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlings- området sammantagna Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2017-2020 Lärarnas Riksförbund (LR) - det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 92.000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco

Avtal 2017 - Svenska kyrkan. Svenska kyrkan Kyrkans avtal handlar om din lön och dina anställningsvillkor, till exempel semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Med förhandlingsprotokoll och bilagor. Hämta hem pdf. Avtal. Avtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund klart Du är här. Start. Avtal & rådgivning. Avtalsuppdateringar. 2018. Lärarnas samverkansråd 2018. Arbetsgivarföreningen KFO och Lärarnas samverkansråd har träffat avtal om löner och allmänna anställningsvillkor för 2018 och 2019 Kommunals avtalsrörelse pausades under våren när coronapandemin bröt ut, men nu tar vi ett omtag och drar äntligen igång igen! Under hösten pågår förhandlingar och alla avtal ska vara klara till årsskiftet. Här får du mer information om både avtalsförlängningen mellan parterna på grund av Corona, och allmänt om avtalsrörelsen 2020 Svenska kyrkans avtal 2017 Traktamentsavtal 18 för kyrkan Handbok för BKSK 19 Det är några av nyheterna i det avtal som tecknats för medlemmar på kyrkans område. De medlemmar som berörs är främst 2010 lägst 2,7 procent. Sammantaget ska lönerna höjas med minst den angivna procentsatsen för Lärarförbundets medlemmar på.

Kollektivavtal Lärarförbundet

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i lydelse från och med 2017-10-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-29 Lärarförbundets avtal som rör privatskolorna har olika utlöpstider under 2016, 2017 och 2018. Avtalet med Almega går ut hösten 2017. Det statliga läraravtalet för universitetslärarna går ut redan nästa år. - ­Och det vi har med kyrkan går ut under våren 2016, där har vi förskollärare och kyrkomusiker i rätt stor utsträckning

Kollektivavtal med Arbetsgivarverket - Lärarförbundet

 1. 14 november, 2017 • Avtal • Avtalsrörelse . Från och med den 1 november 2017 ska företag som är bundna av Telekomavtalet Seko - Almega betala Lerniaavtalet mellan Seko och Almega. Övriga parter är ST Lärarförbundet och Sveriges Ingenjörer. Avtal klart för område Fastigheter tjänstemän
 2. 26 apr 2017 Henrik Wollter, Lärarförbundet Malmö. Kollektivavtalet mellan Lärarförbundet och Malm ö stad gäller Avtalet löser inte alla problem, men det förbättrar våra medlemmars arbetsvillkor och är ett sätt att flytta fram professionen, säger Henrik Wollter
 3. Avtal 2020. När kollektivavtalen - som till stora delar styr dina anställningsvillkor - ska omförhandlas med arbetsgivarna så kallas det avtalsrörelse. Sedan 2017 omfattas 99,6% av Unionens medlemmar med kollektivavtal av det vi kallar flexpension
 4. Avtal för lärarområdet 2012 Allmänna bestämmelser 2013 I lydelse fr.o.m. 2014-10-01 LAG OCH AVTAL - Avtal för lärarområdet 2012: Allmänna bestämmelser 2013 har tagits fram av Offentliganställdas Förhandlingsråd (˝ ) på uppdrag av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. ˆ˚, ˆ , ˚ och ˝ - ˜ åte
 5. samverkan och de fackliga organisationer som undertecknat avtalet. § 2 Mellanvarande kollektivavtal för cirkelledare m fl ledare/lärare prolongeras för tiden den 2017-09-01 - 2020-08-31 med följande ändringar och tillägg. a) Löneavtal enligt bilaga 1. b) Avtal om allmänna anställningsvillkor med personalutvecklingsavtal enligt bilaga 2
 6. Avtalet tecknades den 20 november 2017 mellan Almega Tjänsteföretagen och Lärarnas Samverkansråd med en avtalsperiod från 2017-09-01 Läs mer om hela avtalet på Lärarförbundets hemsida
 7. Då omfattas du av friskoleavtalet, som Lärarförbundet förhandlar fram med Almega tjänsteföretagen. Avtalsperiod. Avtalet är treårigt och omfattar perioden 1 juni 2016 - 31 maj 2019. Därefter förhandlas ett nytt kollektivavtal fram. Lön. Avtalet innebär tre tillfällen för lönerevision, den 1 juni 2016, 2017 och 2018
Samverkansavtal Strömstad | Lärarförbundet Strömstad

Cirkelledaravtal 2017-09-01 till 2020-08-31 Ett treårigt cirkelledaravtal har tecknats mellan Studieförbunden, Lärarförbundets, Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Teaterförbundet.. Mynewsdesk Studieförbunden har ett avtal med Mynewsdesk, som gör att det blir billigare för de tio studieförbunden att ansluta sig. Studieförbunden på Mynewsdesk Sifferlöst avtal med fokus på arbetsmiljö. Det är några av delarna i det nya avtalet för över 200 000 lärare som tecknats mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och SKL

Lärarnas Riksförbunds och Lärarförbundets Samverkansråd tecknar en av sammanlagt sex Huvudöverenskommelser (HÖK) med SKR och Sobona (tidigare Pacta). Avtalet omfattar cirka 200 000 lärare, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, fritidspedagoger och skolledare. SKR är serviceorganisationen för kommuner, landsting och regioner Lärarförbundet är ett svenskt fackförbund, som organiserar bland annat lärare i grundskolan och gymnasiet, förskollärare, studie- och yrkesvägledare, skolledare [1] och kyrkomusiker. [2] Utöver arbetande lärare och studerande på lärarutbildningarna kan även forskare vara medlemmar i förbundet. [3] Lärarförbundet är medlem i Tjänstemännens Centralorganisation (TCO). [4 Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt fönster) Parternas avsikt med samverkansavtalet. Parterna har gemensamt tagit fram en kommentar till avtalet. I denna kommentar beskrivs avsikten med avtalet och hur det kan användas för utveckling och samverkan lokalt. Partsgemensam kommentar till Avtal om samverkan och arbetsmiljö (PDF, nytt. Kollektivavtal är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation och fackförbund. Kollektivavtalet är kärnan i den arbetsgivarservice vi tillgodoser våra medlemmar med här på Arbetsgivarföreningen KFO. (Fremia den 1 jan 2021.) Vi är måna om att servicenivån håller toppklass Avtal, rådgivning, information och blanketter Du är här. Start. Avtal & rådgivning. Innehållet på den här webbtjänsten är anpassat efter just din verksamhet och de kollektivavtal du har. För att du ska få rätt information snabbt och enkelt

Avtal Lärarförbundet

Det statliga löneavtalet RALS berör drygt 2000 av Lärarförbundets medlemmar på det statliga området. Avtalet är Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017. Lärarförbundet har i dag, via förhandlingsorganet Lärarförbundet har genom samverkansorganet OFR/S,P,O tecknat ett avtal med Arbetsgivarverket för. Här samlar vi alla artiklar om Lärarförbundet. Fler artiklar hittar du i följande artikelserier: Svenska skolan, Uppropet #metoo och Ledare gästinlägg. Andra ämnen som ofta förekommer i artiklar om Lärarförbundet är: Skola & utbildning, Johanna Jaara Åstrand, Lärarnas riksförbund och Skolverket

Cirkelledaravtal - Studieförbunde

 1. Avtalet med Sveriges kommuner och regioner samt Sobona (td Pacta-avtalen) Avtalsförhandlingarna 2020 är nu avslutade och parterna är eniga om ett nytt fyra-årigt avtal (HÖK/AB). Avtalet har ett starkt fokus på att förbättra karriärmöjligheterna och öka lönespridningen för Visions yrkesgrupper inom välfärden
 2. Lärarförbundet Seko Överenskommelse om avtalsförändringar i samband med införandet av Flexpension i Tjänsteföretag 5, 20, 24 april, 18, 30 maj, 7 juni och 14 juni 2017 Almegas lokaler i Stockholm. l l Närvarande för: Arbetsgivarparten §1 Anna Romare, Almega Tjänsteförbunden Thomas Lansing, Almega Tjänsteförbunden.
 3. Nytt avtal om anställningsvillkor och löner inom industrin Natten till söndagen kom industrins parter i mål med ett nytt löne- och allmänna villkorsavtal. Avtalet är 29 månader långt och sträcker sig mellan den 1 november 2020 till och med den 31 mars 2023
 4. Även arbetsgivarna uttrycker att de är nöjda med avtalet, men skulle ha önskat en något lägre nivå på löneökningarna.-Vi hade hoppats på att växla ner löneökningstakten lite mer, men det är ett steg i rätt riktning. Vi hoppas att det blir ett bra avtal för oss, säger Maria Möller, förhandlingschef på SLA
 5. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand berättar om den medlemsdialog som Lärarförbundet genomför mellan februari och april 2017. Medlemsdialogen kallad Rätt kurs, erbjuder alla medlemmar att prata om hur ska skolan vara så att du och dina elever kan utvecklas på bästa sätt

Allt om skolavtalet HÖK 18 Lärarförbundet

Lärarförbundet ska vara det självklara valet för Sveriges alla lärare och skolledare. För vart och ett av dessa områden finns målsättningar för verksamhetsperioden 2015-2018: totalt sju mål. Under 2017 fokuserade Lärarförbundet på fem av dessa mål (fetstil). Ett attraktivt yrke i utvecklin Avtalet innehåller inga centralt fastställda löneökningar och innehåller ingen nivå för ett garanterat utfall under 2016 och 2017. Erfarenheterna från det nuvarande avtalet har visat att avtal utan centrala fastställda löneökningar har varit positivt. Det här har varit en bra väg framåt för att fortsätta att uppvärdera skolledares och lärares löner Sobona är avtalsbärande part i de avtal som tidigare tecknats av KFS och av Pacta. I flertalet av avtalen som tecknats av Pacta är även SKR avtalsbärande part. För att få en komplett bild över vilka kollektivavtal just ditt företag omfattas av behöver du logga in

Avtalet ger tack vare hårda förhandlingar löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Det nya kollektivavtalet gäller från den 1 augusti 2016 till den 31 augusti 2019. Löneökningar Lönerna ökar med som lägst 500 kr/månad i genomstitt per heltidsanställd (Det slutliga löneutrymmet per den 1 augusti 2017 och den 1 augusti 201 Avtalet gäller främst för de som jobbar på Elektroskandia Sverige AB. Medlemmarna som går under Elektroskandiaavtalet reparerar framförallt vitvaror som kyl och frys, tvättmaskiner med mera, antingen på verkstad eller hos slutanvändare. Avtalet gäller för tiden 2017-10-01-2020-09-30

Avtalsuppdateringar pågår - Arbetsgivarföreningen KF

 1. Fredag den 1 september är lönerevisionsdatum för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Lönerevision för medlemmar i Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund var den 1 september 2017. Senast den 30 september 2017 ska lönesamtalen vara genomförda. Så går det til
 2. det centrala avtalet och hur lokal samverkan har utvecklats och fungerar. Den första uppföljningen ska vara klar senast 2019-12-31. § 7 Giltighet och uppsägning Avtal om samverkan och arbetsmiljö gäller enbart mellan centrala parter och ersätter 2017-11-01 FAS 05. Avtalet gäller från och med detta datum tillsvidare med en ömsesidi
 3. Avtalet innebär två tillfällen för lönerevision, den 1 maj 2016 och 2017. Löneökningsutrymmet är inte centralt fastslaget, utan intentionen är att det ska överenskommas om lokalt. I det fall det saknas ombud med förhandlingsmandat är det avdelningen som har mandat

Postadress Box 1778 111 87 Stockholm. Besöksadress Birger Jarlsgatan 39 1tr. Kontakt Telefon: 08-440 83 70 Fax: 08-440 83 89 Mail: info@svenskscenkonst.s Förbundsområden statlig sektor OFRs statliga sektor består av tre förbundsområden, förbundsområde Statstjänstemän, förbundsområde Poliser och förbundsområde Officerare. Sammantaget organiserar de åtta förbunden inom förbundsområdena drygt 102 000 medlemmar inom OFRs statliga medlemssektor Avtalet gäller inte för arbetsledare och övriga tjänstemän. Servicetjänster 1/6 2017 512 kr 22 212 kr 1/6 2018 550 kr 22 762 kr 1/6 2019 550 kr 23 312 kr Beloppen avser heltidsanställda. Vid deltidsanställning proportioneras beloppen i förhållande till.

Avtal för kommunalt anställda lärare 2018 Lärarförbundet

Avtal 2017-2020. Just nu håller vi på med ett planerat underhåll av vårt medlemssystem. Det påverkar inte de flesta webbsidor men du kan till exempel inte logga in i medlemssystemet. Du kan läsa mer om det här. Avtal 2017-2020 15 augusti, 2017. Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och utbildningsminister Gustav Fridolin (MP). (Bilden är ett montage) Bild: TT. Löner & Avtal 9 september, 2020 Löneökningar på 2-3 procent för Kommunals medlemma r i vård och omsorg, men nära noll

Kollektivavtal · Lärarnas Riksförbun

Avtal mellan Lärarförbundet och KMR Normalstadgar för KMRs Stiftsföreningar Måldokument för Kyrkomusikernas Riksförbund Stadgar för Kyrkomusikernas samarbetskommitté Stadgar för Nordiska kyrkomusikrådet Utdrag ur Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Möjlighet till minskad arbetstid för äldre anställda, 80/90/100-modellen Bilavtal 201 Nytt avtal tecknat för Skola/Utbildning och Folkhögskola. Avtalet gäller även de medlemmar i TRIA som omfattas av skolavtalet. Arbetsgivaralliansen har träffat ett nytt avtal med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd (Samverkansrådet), Vision och Akademikerförbunden • Avtalet löper på fyra år till och med 31 mars 2016, men är uppsägningsbart efter tre år. Lönenivåerna hamnar på 4,2 procent 2012, minst industrinormen 2013, sifferlöst 2014 och 2015. • Tre partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts: Partsgemensamt arbete kring individuell och differentierad lön, kring lärares arbetssituation och arbetstid samt kring framtagande av frågor och. Avtal klart för Sveriges lärare tor, maj 06, 2010 20:15 CET. Sveriges lärare som arbetar i kommunerna har i dag fått ett nytt avtal. Lärarnas Samverkansråd (Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet) har kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting om ett tvåårigt avtal

Avtal om samverkan inom kommunal sektor · Lärarnas Riksförbun

Löner & Avtal 20 mars, 2020 Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt Näringsliv menar att massarbetslöshet hotar. - Vi står inför ett mycket allvarligt läge, allt fler tror på recession och några på depression, säger han under pressträffen i LO-borgen i Stockholm Långsiktig lönestrategi - nytt beslut Umeå kommun har nu beslutat att hantera de båda lönetilläggen för förstelärare och lärarlönelyftet som ett statsbidrag utan tidsbegränsning. Det man kan läsa i tidningarna och på intranätet kan dock ge en något diffus bild av vad som är bestämt. Det som fortfarande gäller är att fram till sista mar Avtal Visa undermeny. Avtal 2020 Visa undermeny. Senaste nytt Visa undermeny. 2020 Visa undermeny. Seko har tecknat avtal om korttidspermittering med flera motparter; 2019; 2017; Svar på vanliga frågor om Corona; Sekos avtalsområden Visa undermeny. Energi Visa undermeny; Flygplatser Visa undermeny; Post Visa undermeny; Sjö Visa undermeny.

Nytt avtal för kyrkan klart Lärarförbundet

Video: Så blir lärarnas nya avtal Lag & Avtal

Senast uppdaterad 2017-03-01 Lärarförbundet tecknar kollektivavtal för de statligt anställda medlemmarna genom förhandlingskartellen OFR/S,P,O. Så här går det till. För dig som är statligt anställd gäller automatiskt det kollektivavtal om bland annat lön och anställningsvillkor som Lärarförbundet tecknat med Arbetsgivarverket Bild - 19 December 2017. Lärarförbundet, logga. För att skolan ska kunna klara sin samhällsviktiga roll, så krävs ett avtal som bygger på en särskild prioritering av läraryrket Avtalet motsvarar det som SJF och Tidningsutgivarna, TU, träffade i våras, utom vad gäller ersättningsfrågan, som enligt avtalet med Lärarförbundet ska behandlas i särskild förhandling. Enligt SJF-TU-avtalet ersätts anställda journalister med en särskild summa varje år för publicering i Internet eller i annan digital form. 1997 och 1998 uppgår beloppet till 1 200 kronor per. Lärarförbundets PDF-katalog Trycksaker Löne- och anställningsvillkor Avtal för lärarområdet 2018. Avtal för lärarområdet 2018. Namn. Skolavtal18 på 5 minuter - affisch A3 - pod. Läs mer. Skolavtal18 på 5 minuter - blad A4 - pod. Läs mer. SKR - HÖK 18 Del I - print

Avtal | LärarförbundetLärarförbundet gör skillnad | Lärarförbundet

Nytt Friskoleavtal med Lärarförbundet och Lärarnas

Lärarförbundet lägger ut produktionen av sju medlemstidningar. Samtliga journalister som idag är anställda av Lärarförbundet ska ha erbjudits att följa med, men facket hyser tvivel att alla får fortsatt jobb Lärarförbundet anser att agerandet är att betrakta som ett olagligt avskedande. Förbundet yrkar allmänt skadestånd 180 000 kronor för brott mot las och semesterlagen, ekonomiskt skadestånd på minst 90 000 kronor samt utebliven lön och semesterersättning på 81 514 kronor, som inte betalats ut efter händelsen Avtalet ligger på 6,5 procent på tre år, varav en halv procentenhet avsätts till delpension/flexpension. Hoppa till innehållet. Uppdaterad 2017-03-31 Publicerad 2017-03-31 02:06

Avtal - Svenska kyrkans arbetsgivarorganisatio

23 augusti, 2017. Bild: TT Bild & Colourbox. OB-tillägg - avtal för avtal (scrolla för att se alla kolumner) (Scrolla till höger i grafiken för att se OB-ersättning för Midsommardagen) * Så fort den anställde passerar sitt arbetstidsmått blir det i stället övertid, med högre ersättningar Avtal för arbetare. Kompetensföretagen har kollektivavtal med samtliga förbund inom LO. Avtalet gäller för företag som hyr ut arbetstagare och som är medlemmar samt deras anställda när de utför arbete för vilket något av LO-förbunden har avtalsrätten. Avtal för arbetare 2017-2020. Avtal för tjänstemä § 1 Avtalets omfattning Detta avtal gäller för arbetstagare inom Svenska Kommunalarbetareförbundets organisationsområde anställda vid till Sveriges Bussföretag anslutna företag. Detta avtal är tecknat med utgångspunkt från Landssekretariatets beslut den 17 juni 1996 i organisationsfrågan avseende bussförare m m Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017. Lärarförbundet har i dag, via förhandlingsorganet OFR/ S, P, O*, växlat yrkande med Arbetsgivarverket. Det här är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor. Taggar. Avtalsrörelse; Statligt anställd; Avtal; Arbetsgivarverke

Avtalsrörelsen Unione

Läraren är Lärarförbundets medlemstidning och riktar sig till alla medlemmar. Vi uppdaterar sajten flera gånger varje dag med de viktigaste nyheterna från Skolsverige, krönikor, debattinlägg och reportage 15 december, 2017 15 december, 2017 / Lärarforbundet Umeå För medlemmarna - i regn och rusk. Idag på förmiddagen var Per och Anna på arbetsplatsbesök på NTI-skolan tillsammans med Kai Schmidt som är ledamot i Lärarförbundet Academedias styrelse

Årsmöte för Lärarförbundet Örnsköldsvik | Lärarförbundet

Lärarnas Riksförbun

Avtalet innehåller även tydliga mål om att införa heltid som norm. Alla arbetsgivare ska senast 2017 ha en plan som arbetas fram tillsammans med Kommunal om hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka. Årlig uppföljning ska ske och planen sträcker sig fram till 2021 Dessa avtal skiljer sig dock något från innehållet i detta avtal men också i innehåll mellan varandra. Detta avtalstryck innehåller Villkorsavtal i sin helhet, i lydelse från och med den 2017-10-01 enligt förhand-lingsprotokoll 2017-10-04, inklusive ändringar och tillägg t.o.m Ett avtal för fler och friskare lärare. Det innebär att de lokala löneöversynerna nu kan slutföras, och därefter betalas nya... Jump to. Sections of this page. Vi på Lärarförbundet vill att våra medlemmar ska få den bästa informationen och det stöd var och en behöver

Sök kollektivavtal Visio

BYGGAVTALET 2017 Kollektivavtal mellan Sveriges Byggindustrier och Svenska Byggnadsarbetareförbundet Giltighetstid: 2017-05-01 - 2020-04-3 Lärarförbundet Kontakt hjälper dig Har du ytterligare frågor som rör avtal, maila eller ring Lärarförbundets kunniga fackliga vägledare på Lärarförbundet Kontakt och få personlig information. Frågor om ditt lokala avtal? Hör av dig till din avdelning. Taggar. Avtal Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017 fram till och med 30 september 2020. Nu är den sista stora avtalsrörelsen klar. Förbunden inom OFR/S,P,O har samsyn med Arbetsgivarverket om utmaningarna inom staten och hur vi bäst möter dessa För andra året i rad utsågs Orust till landets näst bästa skolkommun i Lärarförbundets rankning. Ett nytt avtal för landets lärare är klart. 2017-11-20. av TT. Ingen. Det är viktiga frågor för oss i ST men där vi tyvärr inte kom längre i avtalsrörelsen 2017. När får jag min nya lön? Innan din nya lön sätts ska löneförhandlingarna skett på din arbetsplats. Avtalet som ST nu har tecknat är ett centralt avtal, det sätter ramarna för förhandlingarna på din arbetsplats

UNESCOs rapport om ansvar för utbildning och SDG 4; vemAnna Olskog föreslås som ny ordförande i Lärarförbundet

Blogginlägg 2017-11-21 Avtal om samverkan och arbetsmiljö - avtalet som ger lärare inflytande. Samverkansavtalet syftar till att ge dig och dina kollegor som är anställda av en kommun inflytande över utbildningsmiljön och... Faktasida Påverka din arbetsmiljö genom Lärarförbundet . Om du och. Avtalet gäller from 1/4 2017 - 31/3 2020, dvs. 36 månader. Dock är sista året uppsägningsbart, vilket sannolikt inte kommer ske. PROCENTEN. På våra olika medlemsgrupper ska det lokalt fördelas, lägst, 2 % from 1/4 2017, 2 % from 1/4 2018 och 2 % from 1/4 2019. Avtalet tillåter att de lokala parterna kan komma överens om högre procent IF Metalls första avtal är klara. Ett totalt avtalsvärde på 5,4 procent över 29 månader är innehållet i avtalet som IF Metall och övriga Facken inom industrin har nått fram till efter tuffa förhandlingar OBSERVERA ATT AVTALET ÄR PROLONGERAT T O M DEN 31 OKTOBER. Ladda ner dokument; Beställ dokument; Tjänstemannaavtalet 2017-2020 Ladda ner; Aktuellt avtal. Tjänstemannaavtalet 2017-2020 Antal x 0 kr Lägg till; Priset gäller för icke medlemmar Beställ andra avtal. Teateravtalet. Avtalet gäller från 1 juni 2017. Avtalet har prolongerats och gäller till och med 31 december 2020. Till Oljeraffinaderier. Sockerindustrin. Sockerindustrin representeras av Nordic Sugar AB som producerar socker, sötningsmedel, kostfiber och foderprodukter LÄRARFÖRBUNDET/ KYRKOMUSIKERNAS RIKSFÖRBUND (KMR) Virtuella Stiftsombudspärmen 2017 . Stiftsombudspärmen, en verktygspärm som stöd i stiftsombudens arbete, är sedan några år tillbaka ersatt av länksamlingen Virtuella StiftsombudspärmenDärmed finns de senaste versionerna av . aktuella dokument lätt tillgängliga

 • I aah plüschtier groß.
 • Intyg från arbetsgivare mall.
 • Vatten till diskmaskin.
 • Pokemon go arena orden gold.
 • Sodexo card.
 • Försäkringsrådgivare if lön.
 • Stadtwerke gelsenkirchen stellenangebote.
 • Dream high suzy.
 • Paramount sverige.
 • Lindab takavvattning dimensionering.
 • Englesson edge.
 • Robben island webtickets.
 • Maaemo booking.
 • Fotboll i usa soccer.
 • Privatdetektiv göteborg jobb.
 • Köpa begagnade hårddiskar.
 • Bakgrundsbilder.
 • Gammaldags ornament.
 • Spotify dina mest spelade 2017.
 • Pumpadräkt barn toys r us.
 • Smarteyes jönköping.
 • Kökets box maj.
 • Kombo betyder.
 • Gik turbo d24.
 • Apotea vichy.
 • Ethos pathos logos svenska.
 • Deltidssjukskrivning regler.
 • Byta växellådsolja fiat ducato.
 • Au bregenzerwald.
 • Swing kurse.
 • Var odlas ris.
 • Veitingastaðir í fríhöfninni.
 • Adel i sverige.
 • Bruna flytningar gravid vecka 6.
 • Arv mellan syskon.
 • Vintervättern 2017.
 • Install windows 10 in uefi mode from usb.
 • Uringe crossbana.
 • Chiquelle swimwear instagram.
 • Bromsat släp.
 • Gatloppet gladiatorerna rekord.